K-EL ניהול פרוייקטים

עיצוב תדמית עסקית לחברת ניהול פרוייקטים בתחום הבניה על בסיס לוגו קיים.
בפרוייקט: עיצוב כרטיס ביקור, נייר מכתבים, מעטפה, מגנט, דף מידע, פולדר, אתר אינטרנט.

לצפייה בהגדלה יש ללחוץ על התמונה.